انجمن کودکان مهر هستی

پرداخت آنلاین از طریق كلیه بانك های عضو شتاب، تنها با داشتن کارت بانکی میسر می باشد.


لیست پروژه های اخیر

feed icon

پروژه-تامین هزینه هدیه کودکان

مشارکت در پروژه

1/1
payment icon

انتخاب نوع پرداخت

*تلفن همراه
اپلیکیشن نیکوکار-نرم افزار خیریه
Bazar Play Store